top of page

Zakon o Socijalnoj Zaštiti

NBS1.png

Uključujući žalbe na Socijalnu Zastiti.

Imanje umrlih osoba u kojima Odjel za Socijalnu Zaštitu vraća novac.

Euros
bottom of page