top of page

Niall Breen & Co. Solicitors

NBS1.png

Найъл Брийн  - Главен адвокат

Найъл се дипломира с отличие от  Грифит Колийдж в Дъблин,където придобива степен Бакалавър по Право и от 2014 година името му фигурира в регистрационния списък на  адвокатите в Ирландия.

Найъл работи в  широка гама аспекти на правото, включително проучване и прехвърлане  на  жилищни и търговски обекти , завещания ,  проблеми по  трудовата заетост, телесна повреда и наказателно право.

Преди  създаване на  собствена фирма, Найъл  се е обучавал и е работил като адвокат в продължение на няколко години  в адвокатската фирма“ Мак Дона и Брийн“  в Дъндолк.

_NAY1308.jpg
Office Shots19.jpg
Drone Shots8.jpg

Practice Areas

Anchor 1

Искове при телесна повреда                                  

NBS1.png

Ако сте били  въвлечени в пътнотранспортно произшествие или в друг вид инцидент не по ваша вина, при което сте претърпели телесни или психологически наранявания, имате право да предявите иск за финансово обезщетение.

Семейно право                                                                    

NBS1.png

Достъп и попечителство, Издръжки, Преселване, Домашно насилие, Недействителност на брака, Споразумения за разделяне,Разводи, Съвместно  съжителство

Защита в Наказателното производство                                 

NBS1.png

Ежеседмично присъстваме в Съда и  сме включени в състава на наказателната комисия по правна помощ. Ние обслужваме клиенти чрез схемата за безвъзмездна правна помощ, както и частни клиенти. Ако молбата за безвъзмездна  правна помощ бъде одобрена от Съда, нашите такси изцяло ще бъдат   изплатени от Съвета за правна помощ.

Прехвърляне на собственост                              

NBS1.png

Ако сте намерили дом или земя за покупка или продавате текущия си имот, Адвокатите от фирмата на Найъл Брийн са готови да Ви предоставят професионална услуга при фиксирана цена.

Завещания   и Легализиране на завещания                             

NBS1.png

Завещанието дава възможност да определите как вашето имущество ще бъде поделено след кончината ви. При неналичие на завещание влиза в сила Закона за вещното право.  Осигуряваме помощ при изготвяне на завещание, което е специфично за вас и вашата ситуация

Лекарска небрежност                                                     

NBS1.png

Имаме богат опит в областта на предявяване на искове за обезщетения при случаи на лекарска небрежност  и  успешно сме представяли наши клиенти   при съдебни спорове.

Трудово право                                                                

NBS1.png

Адвокатската фирма на Найъл Брийн  приветства вашите запитвания  свързани с въпроси по трудовата заетост

Закон за хората с увреждания                                         

NBS1.png

Адвокатската фирма на Найъл Брийн осигурява помощ на хора с увреждания както и на местните служби работещи с тях.

Закон за образованието                                                

NBS1.png

Назначаване на асистент на нуждаещи се от допълнителни образователни грижи деца с увреждания,училища за деца със физически и умствени  заболявания.

bottom of page