top of page

Искове при телесна повреда                                  

NBS1.png

Ако сте били  въвлечени в пътнотранспортно произшествие или в друг вид инцидент не по ваша вина, при което сте претърпели телесни или психологически наранявания, имате право да предявите иск за финансово обезщетение.

Ако сте потърпевши в някои от долуспоменатите, моля свържете се с нас на  тел: 042 933 2467.

•  Пътнотранспортни произшествия.

• Пътнотранспортни злополуки с неустановен или  с незастрахован водач.

• Пътнотранспортни произшествия в чужбина.

• Пътни произшествия с велосипед.

•Злополуки на работното място.

• Спъвания,подхлъзвания и падане на обществени места, магазини, пъбове и др.

•Инциденти по време на почивки.

•Вторични наранявания.

car-body.jpg

В допълнение към вашия иск относно телесни или психологически наранявания, вие имате право на иск  за изплащане на всички  непредвидени разходи като:загуба на доходи поради неработоспособност, такси за лекарски прегледи, болнични такси, физиотерапия и т.н.Важно е да се съхраняват всички документи,свидетелства и бележки по тези разходи за доказателство и за да може да ви  се изплатят тези суми.

 

Всички искове да бъдат внасяни в Комисията по травми и наранявания като  към това  се изисква и лекарско удостоверение.

 

Важна информация при всеки инцидент:

1. Направете снимки на мястото на произшествието и щетите както и местоположението на превозните средства.

2. Данни за името и адреса на водача на ответното превозно средство, информация за тяхната  застраховка както  и регистрационния номер  на другото превозно средство.

3. Съберете подробни лични данни на всички свидетели озовали се  на мястото на произшествието.

4. Свържете се с Полицията(Гарда).

5.Консултирайте се с личния лекар ако сте претърпяли  наранявания.

Ако искате да обсъдите някои от горепосочените въпроси ,моля свържете се с адвокатската фирма на Найъл Брийн.

*При оспорване, адвокатът не може да изисква от клиента такси или да начислява проценти  върху получено парично възнаграждение.

*In contentious business a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement.

bottom of page